Bucina logo

Zelená energia s tradícou

BUČINA ZVOLEN, a.s.

Našou dlhoročnou činnosťou a prioritou je ekologická výroba tepla a elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov pochádzajúcich zo Slovenska. Vieme, že takáto výroba je hospodárna a trvalo udržateľná práve vďaka každoročným, spoľahlivým prírastkom dreva a aj kvôli recyklácii a využívaniu odpadových drevných materiálov. Týmto spôsobom dokážu byť prínosné a ekologicky využité.

Služby

BUČINA ZVOLEN, a.s.
Lučenská cesta 1801/25,
960 01 Zvolen
bucina@outlook.sk
LinkedIn

IČO: 36029815
DIČ: SK2020067819

Copyright
Bučina Zvolen 2023 | All Rights Reserved
crossmenu