BUČINA ZVOLEN, a.s.

Výroba elektriny a tepla z obnoviteľných zdrojov energie

Profil spoločnosti

9

História spoločnosti sa začala založením závodu Bučina a.s. roku 1946

Vznik závodu súvisel s vtedy podporovanou industrializáciou jednotlivých regiónov zo strany štátu v rámci vtedajšej Československej republiky. Mesto Zvolen bolo vybrané ako optimálne miesto pre založenie drevospracujúceho podniku vzhľadom na svoju výhodnú dopravnú polohu, vysokú lesnatosť blízkeho i širšieho okolia a taktiež vtedy nízkemu počtu dostupných pracovných miest. 

K zásadným zmenám vlastníckej štruktúry prišlo počas privatizácie, a neskôr rokoch 2003 a 2006, kedy bola divízia dekoratívnej drevotriesky a neskôr aj ostatné drevospracujúce divízie predané nadnárodnej skupine Kronospan.

9

Spoločnosť BUČINA ZVOLEN, a.s.

si ponechala energetickú divíziu a jej hlavným predmetom činnosti sa stala výroba tepelnej a elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Bohaté skúsenosti so spaľovaním drevnej biomasy boli v súvislosti s novo prijímanou legislatívou týkajúcej sa podpory obnoviteľných zdrojov energie využité, a v rokoch 2009 až 2011 bola zrealizovaná rozsiahla investícia vo výške 15,5 mil. €. Investícia, spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, umožnila zvýšiť a zefektívniť kombinovanú výrobu elektrickej a tepelnej energie a zabezpečiť dlhodobú spoľahlivosť ich dodávky.

9

Cieľom spoločnosti

je pokračovanie,  zefektívňovanie a rozvoj výroby tepelnej a elektrickej energie, ktorá je značne hospodárna – vzhľadom na svoju cenu, ekologická – vzhľadom na dôraz kladený na celý dodávateľský reťazec, od ťažby drevnej biomasy, cez jej spracovanie, až po jej spálenie za dodržania prísnych emisných limitov, ale predovšetkým trvalo udržateľná – vzhľadom na charakter vstupnej suroviny, ktorá je pri správnom hospodárení obnoviteľná a zároveň neupotrebiteľná na spracovateľské účely.