Bucina logo

Zelená energia s tradícou

BUČINA ZVOLEN, a.s.

Našou dlhoročnou činnosťou a prioritou je ekologická výroba tepla a elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov pochádzajúcich zo Slovenska. Vieme, že takáto výroba je hospodárna a trvalo udržateľná práve vďaka každoročným, spoľahlivým prírastkom dreva a aj kvôli recyklácii a využívaniu odpadových drevných materiálov. Týmto spôsobom dokážu byť prínosné a ekologicky využité.

Náš výrobný zdroj počas roka vyprodukuje približne 200 000MWh tepla a 35 000 MWh elektriny. To znamená ročné zabezpečenie tepla do približne 12 000 priemerných domácností a poskytnutie elektriny zhruba do10 000 priemerných domácností. 

Služby

BUČINA ZVOLEN, a.s.
Lučenská cesta 1801/25,
960 01 Zvolen
bucina@outlook.sk
LinkedIn

IČO: 36029815
DIČ: SK2020067819

Copyright
Bučina Zvolen 2024 | All Rights Reserved
crossmenu