Bucina logo

História

Optimálna lokalita

Spoločnosť BUČINA ZVOLEN, a.s. bola založená v roku 1946. Industrializácia vtedajšej Československej republiky sa dotkla aj mesta Zvolen, ktoré bolo vybrané ako ideálne miesto pre založenie drevospracujúceho podniku. 

Poloha výhodná pre dopravu, ako aj vysoká lesnatosť okolitého regiónu, bola nosným faktorom pre výstavbu. Vďaka tomuto rozhodnutiu sa podnik pričinil o výrazný nárast pracovných miest.

Zmeny počas privatizácie

Privatizácia sa zásadne dotkla aj vlastníckych štruktúr spoločnosti Bučina, kedy sa zo štátneho vlastníctva podnik presunul do rúk súkromných vlastníkov.

V rokoch 2003 a 2006 došlo aj k ďalším zmenám. Divízie dekoratívnej drevotriesky boli predané zahraničnému investorovi nadnárodnej skupiny Kronospan, nasledované aj zvyškom výrobného areálu s ostatnými drevospracujúcimi divíziami.

BUČINA ZVOLEN, a.s. si ponechala energetickú divíziu a jej hlavným predmetom činnosti sa tak stala výroba tepelnej a elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. 

Spoľahlivý dodávateľ energie

Pozitívny pohľad na využívanie obnoviteľných zdrojov sa odrazil aj v legislatíve. Vďaka bohatým skúsenostiam so spaľovaním drevnej biomasy bola v rokoch 2009 až 2011 spoločnosti umožnená investícia spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 15,5 miliónov eur.

Kombinovaná výroba elektrickej a tepelnej energie sa tak zefektívnila a dodnes každodenne zabezpečuje dlhodobú spoľahlivosť.
bučina predelovač

BUČINA ZVOLEN, a.s.
Lučenská cesta 1801/25,
960 01 Zvolen
bucina@outlook.sk
LinkedIn

IČO: 36029815
DIČ: SK2020067819

Copyright
Bučina Zvolen 2024 | All Rights Reserved
crossmenu