Doprava 

Naša spoločnosť prevádzkuje cestnú nákladnú dopravu od roku 2015. V roku 2018 došlo k obnove a doplnenie vozového parku. Spoločnosť svoj vozový park využíva primárne pre svoje potreby pri dovoze drevného materiálu a vývoze odpadov. Vzhľadom na dostupnú kapacitua ale taktiež poskytujeme kvalitné služby v oblasti vnútroštátnej cestnej nákladnej dopravy.