bucina logo

Výroba energie

Spoľahlivý dodávateľ energie

Hlavnú činnosť spoločnosti BUČINA ZVOLEN, a.s. predstavuje výroba tepla a elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Palivovú biomasu získavame výkupom a následným zhodnotením drevných hmôt. 

V rámci výkupu ponúkame pre našich zákazníkov služby súvisiace so spracovaním a prepravou drevných hmôt. K dispozícii máme vysoko výkonné drviče a štiepkovače, ktoré dokážu denne spracovať stovky ton drevného materiálu. Dokážeme tiež zabezpečiť nákladnú prepravu materiálov, strojov a zariadení pre energetiku a strojníctvo. 

Vďaka dlhoročným skúsenostiam sme spoľahlivým partnerom pre našich klientov. Máte otázku? Kontaktujte nás.

Lučenská cesta 1801/25,
960 01 Zvolen
bucina@outlook.sk

IČO: 36029815
DIČ: SK2020067819