Galéria

Uskladnenie paliva v rámci prestrešeného skladu 

Palivová základňa – rôznorodá štruktúra drevných odpadov, biomasy a inak neupotrebiteľného materiálu

Pohľad na spaľovanie palivovej zmesy v kotly

Strojovňa turbíny a pohľad na kondenzačnú turbínu s regulovaným odberom, prevodovku a generátor

Dozorňa – riadenie a kontrola technologického procesu sa vykonáva pomocou operátorských staníc s vizualizačným softwarom

Príprava paliva pred naložením do zásobníkov, z ktorých sa následne palivo prepravuje pomocou dopravníkového systému do kotlov 

Kontajnerová preprava

Obslužné súčasti kotlov zabezpečujúce dlhodobú bezporuchovú prevádzku

Pohľad do kotolne