bucina logo

Drvenie a štiepkovanie

Kvalita a efektívnosť

V spoločnosti BUČINA ZVOLEN,a.s. prevádzkujeme drviče drevnej hmoty, ktoré počas jednej hodiny dokážu spracovať od 15 do 50 ton drevnej hmoty. Materiál naložíme pomocou výkonných nakladačov, spracujeme a odvezieme. Efektívne tak šetríme váš čas aj peniaze.

Do portfólia našej činnosti patrí taktiež štiepkovanie drevnej hmoty. Ide o čistý drevný odpad bez klincov a iných prímesí, napríklad v podobe zvyškov po ťažbe, haluzoviny, odrezkov či vlákniny.

Aký je rozdiel medzi drvením a štiepkovaním?

Pre proces štiepkovania vykupujeme čistý drevný materiál bez klincov a prímesí. Štiepkovač v provnaní s drvičom dokáže spracovať rozmernejšie kusy dreva. Pomocou nožov ich spracuje na ešte menšie frakcie.

Aké konkrétne drviče a štiepkovače drevnej hmoty spoločnosť vlastní?

Disponujeme drvičmi PETERSON 4700, MORBARK 3800, MORBARK 3000 a štiepkovačom MUS-MAX 10XL, ktorý je prívesom za traktor JOHN DEERE 8310R

Pre akú činnosť sú drviče určené?

Naše zariadenia sú určené na drvenie drevnej hmoty, spracovanie biomasy, jej odpadov a rôznorodých obalov z dreva. Pracovnou časťou strojov sú drviace kladivá, ktoré tento vstupný materiál rozomelú.

Naše rýchlobežné drviče však naopak nie sú určené na spracovanie kovov, kameňov, nedrobivých a vláknitých materiálov ako guma, laná či pletené materiály.

Ako sa drevný odpad nakladá a premiestňuje?

Vstupný materiál sa do násypky priváža nakladačom prípadne hydraulickou rukou. V našom vlastníctve máme nakladače, ktorými zabezpečujeme vstup materiálu určeného na drvenie. Konkrétne ide o vozidlá

  • JCB 436 s lopatou 5 m3 a drapákom na recyklát
  • JCB 541-70 s lopatou 2 m3
  • JCB 542-70 s lopatou 2,5 m3 a drapákom na recyklát

Ako vyzerá proces drvenia drevnej hmoty?

Ústie drviča tvorí násypka s objemom 6,7m³, v ktorej sú umiestnené 4 železné pásy - podávací dopravník. Pomocou nich sa materiál posúva popod prítlačný valec k drviču. Tu prebieha samotné spracovanie drevného odpadu.

Čo sa stane so spracovanou drevnou hmotou?

Výstupný materiál prepadáva cez sitá na výstupný dopravník, ktorý má magnetickú prednú kladku. Tá dokáže oddeliť klince a iný kovový materiál od štiepky. Pomocou výmeny sít sa nastavuje frakcia štiepky v rozmeroch 5-8-10 centimetrov.

Počas procesu riadiaci systém nepretržite monitoruje operáciu drvenia v zariadení. Pod tým si možno predstaviť počet otáčok motora za minútu a hydraulické tlaky. Vďaka tomu zariadenie automaticky nastavuje smer podávacieho dopravníka a tlakového valca pre dosiahnutie maximalizácie výroby.

Aké objemy spracovania sú možné?

Výkon našich drvičov je závislý od vstupného materiálu, veľkosti frakcie a spôsobu nakladania. Za hodinu však dokážeme spracovať od 15 do 50 ton drevnej hmoty. Všetky 3 drviče tiež vedia sypať priamo do nákladných vozidiel. Týmto sa ušetrí čas a peniaze, ktoré by bolo nutné vynaložiť pri nakladaní podrveného materiálu.

Ktoré služby viete prispôsobiť požiadavkám zákazníka?

  1. Nakladanie zabezpečíme alebo môže prebehnúť vo vlastnej réžii
  2. Veľkosť výstupnej frakcie drevnej štiepky nastavíme podľa požiadavky na 5cm, 8cm alebo 10cm
  3. Fakturácia je variabilná podľa zákazníkovej preferencie na motohodinu, tonu alebo priestorový meter

Ak vstupný materiál určený na spracovanie obsahuje počas drvenia drobné kovové predmety ako klince či spony, budú do značnej miery vyseparované.

Aké ďalšie informácie by mohli zákazníka zaujímať?

Pri objednaní služieb drvenia drevnej hmoty je potrebné mať na pamäti, že stroje potrebujú pre prevádzku určitý priestor. Napríklad technické parametre mobilného zariadenia MORBARK WH 3800 sú nasledovné:

Pracovná dĺžka zariadenia - 17,10m
Pracovná šírka – 2,99m
Prepravná výška – 4m
Výška výstupného dopravníka – 1,22m
Rozmery násypky (šírka x dĺžka) – 1,50m x 4,30m
Nádrž pohonných hmôt – 1100l
Hydraulická nádrž – 397l

Lučenská cesta 1801/25,
960 01 Zvolen
bucina@outlook.sk

IČO: 36029815
DIČ: SK2020067819