Bucina logo

Drvenie a štiepkovanie

Kvalita a efektívnosť

Prevádzkujeme drviče a štiepkovač drevnej hmoty, ktoré počas jednej hodiny dokážu spracovať od 15 do 50 ton drevnej hmoty. Materiál následne naložíme pomocou výkonných nakladačov, spracujeme a odvezieme na požadované miesto, prípadne vykúpime. 

Pri drvení môže ísť o rôznorodé drevné materiály, ktoré vzhľadom na čiastočné znečistenie, alebo rozmery nie sú vhodné na štiepkovanie. Pri štiepkovaní je potrebný čistý drevný odpad bez klincov a iných prímesí, napríklad v podobe zvyškov po ťažbe, haluzoviny, odrezkov či vlákniny.

Aký je rozdiel medzi drvením a štiepkovaním?

Štiepkovanie, v porovnaní s drvením, je proces spracovania drevného materiálu pri ktorom vznikajú homogénnejšie, rovnomernejšie a menšie kusy drobných drevných častíc, ktoré obsahujú minimum prachu, či pilín.

Štiepkovač, v porovnaní s drvičom, taktiež dokáže spracovať dlhšie kusy dreva. Pre proces štiepkovania však narozdiel od drvenia vykupujeme čistý drevný materiál bez železných prvkov alebo iných cudzorodých prímesí.

Aké konkrétne drviče a štiepkovače drevnej hmoty spoločnosť vlastní?

Disponujeme drvičmi PETERSON 4700, MORBARK 3800, MORBARK 3000 a štiepkovačom MUS-MAX 10XL, ktorý je ťahaný za traktorom JOHN DEERE 8310R.

Pre akú činnosť sú drviče určené?

Zariadenia sú určené na drvenie drevnej hmoty, spracovanie biomasy, jej odpadov a rôznorodých obalov z dreva – teda v porovnaní so štiepkovačmi dokážu spracovať väčšmi znečistený, priemerovo hrubší a rôznorodejší materiál. Pracovnou časťou strojov sú drviace kladivá, ktoré tento vstupný materiál rozomelú – výstupný produkt je teda kombináciou väčších a menších (prachových) častíc.

Rýchlobežné drviče však nie sú určené na spracovanie kovov, kameňov, nedrobivých a vláknitých materiálov ako guma, laná či pletené materiály.

Ako sa drevný odpad nakladá a premiestňuje?

Vstupný materiál sa do násypky drvičov, alebo štiepkovačov priváža nakladačom (manipulátorom) prípadne sa naberá hydraulickou rukou. Disponujeme nasledovnými nakladačmi:

  • JCB 436 s lopatou 5 m3 a drapákom na recyklát
  • JCB 541-70 s lopatou 2 m3
  • JCB 542-70 s lopatou 2,5 m3 a drapákom na recyklát

Ako vyzerá proces drvenia drevnej hmoty?

Ústie drviča tvorí násypka s objemom 6,7m³, v ktorej sú umiestnené 4 železné pásy - podávací dopravník. Pomocou nich sa materiál posúva popod prítlačný valec k hriadeľu s roztočenými kladivami. Rovnaký princíp funguje aj pri štiepkovaní, avšak s tým rozdielom, že namiesto kladív sú na hriadeli nože.

Čo sa stane so spracovanou drevnou hmotou?

Výstupný materiál sa drví či štiepkuje dovtedy, dokiaľ nedosahuje požadovanú frakciu. Až následne môže prepadnúť cez sitá na výstupný dopravník, ktorý má magnetickú prednú kladku. Tá dokáže oddeliť klince a iný kovový materiál od štiepky. Pomocou výmeny sít sa nastavuje frakcia štiepky v rozmeroch 5, 8, alebo 10 centimetrov.

Počas procesu riadiaci systém nepretržite monitoruje stav zariadenia. Pod tým si možno predstaviť počet otáčok motora za minútu a hydraulické tlaky. Vďaka tomu zariadenie automaticky nastavuje smer podávacieho dopravníka a tlakového valca pre maximalizáciu výroby.

Aké sú maximálne objemy spracovaného materiálu?

Výkon drvičov a štiepkovača je závislý od vstupného materiálu, veľkosti frakcie a spôsobu nakladania. Za hodinu je však možné spracovať od 15 do 50 ton drevnej hmoty. Všetky 3 drviče a štiepkovač tiež vedia sypať priamo do nákladných vozidiel. Týmto je možné šetriť čas a peniaze, ktoré by bolo nutné vynaložiť pri nakladaní podrveného materiálu.

Ktoré služby viete prispôsobiť požiadavkám zákazníka?

  • Nakladanie zabezpečíme alebo môže prebehnúť vo Vašej vlastnej réžii 
  • Veľkosť výstupnej frakcie drevnej štiepky nastavíme podľa požiadavky na 5cm, 8cm alebo 10cm
  • Fakturácia je flexibilná podľa zákazníkovej preferencie na motohodinu, tonu alebo priestorový meter

Aké ďalšie informácie by mohli zákazníka zaujímať?

Ak vstupný materiál určený na spracovanie obsahuje počas drvenia drobné kovové predmety ako klince či spony, budú do značnej miery vyseparované, avšak čím viac cudzorodých prímesí vstupný materiál obsahuje, tým viac ho bude aj vo výstupnej štiepke.

Pri objednaní služieb drvenia, alebo štiepkovania drevnej hmoty je potrebné mať na pamäti, že stroje potrebujú pre prevádzku určitý priestor. Napríklad technické parametre mobilného zariadenia MORBARK WH 3800 sú nasledovné:

Pracovná dĺžka zariadenia - 17,10m
Pracovná šírka – 2,99m
Prepravná výška – 4m
Výška výstupného dopravníka – 1,22m
Rozmery násypky (šírka x dĺžka) – 1,50m x 4,30m
bučina predelovač

BUČINA ZVOLEN, a.s.
Lučenská cesta 1801/25,
960 01 Zvolen
bucina@outlook.sk
LinkedIn

IČO: 36029815
DIČ: SK2020067819

Copyright
Bučina Zvolen 2024 | All Rights Reserved
crossmenu