Dokumenty

Povolenie č. 2005T 0070 – 4. zmena

Na predmet podnikania: výroba tepla, rozvod tepla

Povolenie č. 2005E 0124 – 5. zmena

Na predmet podnikania: elektroenergetika

Ukazovatele kombinovanej výroby tepla a elektriny za rok 2021

V zmysle zákona 309/2009 Z.z. §4, ods. 5, písm. c) zverejňujeme nasledovné ukazovatele kombinovanej výroby tepla a elektriny v spoločnosti BUČINA ZVOLEN, a.s. za rok 2021

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2021

Štandardy kvality – Teplo 2021

 

Štandardy kvality – Elektrina 2021

Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2021 naša spoločnosť

distribúciu a dodávku elektriny nevykonávala,

štandardy kvality na túto činnosť neuvádzame.

Ukazovatele kombinovanej výroby tepla a elektriny za rok 2020

V zmysle zákona 309/2009 Z.z. §4, ods. 5, písm. c) zverejňujeme nasledovné ukazovatele kombinovanej výroby tepla a elektriny v spoločnosti BUČINA ZVOLEN, a.s. za rok 2020

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2020

Štandardy kvality – Teplo 2020

 

Štandardy kvality – Elektrina 2020

Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2020 naša spoločnosť distribúciu a dodávku elektriny nevykonávala, Štandardy kvality na túto činnosť neuvádzame.