Bucina logo

Nákup a využitie drevnej hmoty

Využitie alternatívnych zdrojov

V areáli spoločnosti prebieha k zhodnocovaniu vybraných materiálov, ktoré získavame výkupom od lokálnych firiem alebo vlastným spracovaním. 

Ide najmä o pozostatky lesného hospodárstva ako napríklad drevo, piliny, kôru, haluzovinu či lepenku, ale aj obaly z dreva a korok, zaradené podľa vyhlášky 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v kategórii O. 

Zhodnocovanie drevnej hmoty

Spomenuté materiály využívame ako palivo alebo pri získavaní energie, uvedeným v prílohe č. 1 k zákonu 79/2015 Z.z. o odpadoch. 

Výrobu tepelnej energie zabezpečujú 2 roštové kotly, elektrina je produkovaná vysokotlakovou kondenzačnou turbínou s regulovaným odberom pary.

Počas výroby energie vznikajú odpadové látky v podobe popola a popolčeka, ktoré môže byť využité napríklad v poľnohospodárstve pre odkyslenie pôdy, alebo v rámci prípravy zmesových stavebných materiálov, či v rôznych hnojivách. Nakladáme s nimi podľa katalógového čísla. 

Máte ďalšie otázky? Kontaktuje nás

Zoznamy vykupovaných materiálov a odpadov, ktorých vznik sa predpokladá v dôsledku prevádzkovania zariadenia na zhodnocovanie

Bučina tabuľka svkBučina tabuľka 1bw
bučina predelovač

BUČINA ZVOLEN, a.s.
Lučenská cesta 1801/25,
960 01 Zvolen
bucina@outlook.sk
LinkedIn

IČO: 36029815
DIČ: SK2020067819

Copyright
Bučina Zvolen 2024 | All Rights Reserved
crossmenu